Passio2020 – Lof der Duurzaamheid

HANDELEN

De kerk wil een maatschappelijk draagvlak helpen creëren om de milieuproblemen te verhelpen met het oog op een duurzame wereld in al zijn facetten.

Aan het discours willen wij tevens een doe-project koppelen, zijnde ‘De LINK‘.

‘De LINK’ staat voor huis-aan-huis vervoer op afroep. In het kader van DUURZAAMHEID is De LINK vooral bedoeld als voor- en natransport complementair aan het openbaar vervoer om zo milieuvriendelijk gemeenschappelijk vervoer duurzaam te bewerkstelligen als volwaardig alternatief voor het individueel belastend autovervoer.

Meteen fungeert De LINK lokale vervoerdienst, tevens als ‘KLUSbus’ (boodschappendienst), als collectieve BOB, ook als een vorm van toezicht uit bekommernis en sociaal aanspreekpunt.

Filosofie & praktijk, klik HIER.